Obchodní podmínky

I. Nákup zboží
Zboží je možno nakupovat neomezeně po dobu 24 hodin. Aktualizace stránek a jejich plnění
bude probíhat nepřetržitě a zákazník bude o nich řádně informován. Ceny jsou uvedeny
včetně DPH.
II. Objednání zboží
Celkovou částku za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:
 v hotovosti při převzetí zboží
III. Základní ustanovení
Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím
a prodávajícím v oblasti prodeje vína mezi společností Lukáš Kovalský – Vinařství SIMENON
(dále jen "prodávající") a protistranou (dále jen "kupující").
IV. Prodávající
Lukáš Kovalský – Vinařství SIMENON, IČO: 01096346, DIČ: CZ9101015143, č.účtu:
258693158/0300
V. Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní
údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít
uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem
výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákonem č. 40/1964 Sb.,
Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů,
jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších
firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
VI. KUPNÍ SMLOUVA
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na
základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo
odesláním potvrzujícího emailu, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání
elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzením
objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření
dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo
její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek
smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah
objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a
termín doručení.
VII. PLATBA
- platba dobírkou při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu
uvedenou v objednávce placeno hotově na místě dodání kurýrovi.
VIII. STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky ze strany kupujícího Kupující má právo stornovat objednávku bez udání
důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v
případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené
objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku",
které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním
zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
 bez udání důvodu
 zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena
dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně
kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující
zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na
jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních
dnů).
IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(ZÁSILKOVÝ OBCHOD)
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží
nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal
a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní
smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech).
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení
zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího nebo komfortní dopravu,
kde řidič zboží předává a umožnuje rozbalení a prohlídnutí zboží).
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní
od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených
podmínek.
Kontaktujte nás telefonicky na telefon +420 737 439 155 nebo elektronicky na:
kovalsky@vinarstvisimenon.cz , že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo
objednávky, variabilní symbol, datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete
jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
 musí byt v původním nepoškozeném obalu
 nesmí být použité
 musí být nepoškozené,
 s originál dokladem o koupi
Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na
cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku - odeslání zboží hradí odesílatel, ne
příjemce, jinak zásilku odmítneme).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme
složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém
obdržení zboží a jeho kontrole. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše
uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě
nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od
spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
X. DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních
možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-5 pracovních dnů
od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší,
po domluvě s kupujícím.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se
považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje
prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
 Osobní odběr ve Lukáš Kovalský – Vinařství SIMENON (sklepní ulička sklep č.101-102)
(0,- Kč).
 Doprava do 35 lahví dle aktuálního ceníku dopravce.
 Doprava nad 36 lahví nebo při zakázce nad 4000 Kč je zdarma.
XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme
znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy
poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním
informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Veškeré nakládání s osobními údaji na www.vinarstvisimenon.cz se řídí zákonem č. 101/2000
Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového
obchodu www.vinarstvisimenon.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto
serveru.
Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty
jinak než udává toto ujednání. Vyjímku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je
nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží.
Osobní údaje, které vyplňujete při objednání slouží výhradně pro naši interní potřebu a slouží
pouze k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o
zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb internetového
obchodu www.vinarstvisimenon.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k
nakupování.